Terveystulosten tulkinta

Mitä mystiset kirjain-/numeromerkinnät koiran terveystuloksissa tarkoittavat?

LONKAT (HD)

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Koiran lonkkanivelen dysplasia on useamman geenin yhteisvaikutuksesta periytyvä sairaus, jota esiintyy erityisesti kookkailla koiraroduilla. Vaikea-asteinen lonkkaniveldysplasia voi aiheuttaa voimakasta kroonista kipua ja vaikeuttaa koiran liikkumista merkittävästi erityisesti koiran ikääntyessä. Perintötekijöiden lisäksi lonkkaniveldysplasian kehittymiseen vaikuttavat myös koiran kasvuolosuhteet, ruokinta, liikunta ja kasvunopeus. 

Lonkkaniveldysplasian oireet tulevat esiin vasta pennun kasvaessa. Luovutusikäisestä pennusta ei voi varmuudella sanoa, tuleeko siitä terve aikuinen. Ensimmäiset oireet saattavat tulla esiin jo noin 5 kuukauden iässä, jolloin koiran ylösnousu ja liikkeelle lähtö voivat olla jäykkää. Muita oireita ovat haluttomuus liikkua, takaraajojen rajoittuneet liikeradat ja epänormaalit liikkeet. Lonkkanivelet voivat myös naksua, kun reisiluun pää tulee pois lonkkamaljasta ja naksahtaa takaisin.

Suomessa  käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa:

Lonkat2.jpg

KYYNÄRÄT (ED)

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke. Kyynärnivelen nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.

Suomessa arvostelussa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa:

Kyynarat.jpg

POLVET (PL)

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno on synnynnäinen koirilla esiintyvä sairaus. Patellaluksaatio kuuluu koirien yleisimpiin ortopedisiin sairauksiin ja se tulee usein esille jo nuorella iällä.

Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia):

Polvet2.jpg

EKTOOPPINEN VIRTSANJOHDIN / ECTOPIC URETER (EU)

ECTOPIC URETER (EU) tarkoittaa virtsanjohtimen synnynnäisiin epämuodostumiin kuuluvia poikkeavuuksia virtsanjohtimien laskeutumiskohdassa. Virtsanjohtimista molemmat tai toinen ohittavat rakon, ja kiinnittyvät virtsaputkeen tai emättimeen. Oireina on virtsantiputtelu, myös toistuvat virtsatieinfektiot voivat olla seurausta virtsateiden epänormaalista rakenteesta. Epämuodostumat ovat yleisempiä nartuilla. Periytyvyydestä ei ole tietoa, vaan epäillään että kysymyksessä on useamman geenin aiheuttama vika. Kromosomi, joka muodostaa virtsaelimet, koostuu noin kuudesta eri geenistä ja epämuodostumat ilmaantuvat vasta kun pentu on perinyt neljä tai viisi viallista geeniä. Tämä selittää sen miksi vika esiintyy eri vakavuus- asteisena ja eri muodoissa. Vika voi olla virtsajohtimissa, munuaisissa, virtsarakossa tai kaikissa kolmessa edellä mainitussa. Polygeenisyydestä johtuen on mahdotonta ennakolta tietää montako, jos yhtään, viallista geeniä uros tai narttu kantaa, ennen kuin vika ilmenee jälkeläisissä. Sama uros tai narttu saattaa jonkun toisen kanssa astutettuna tuottaa aivan normaalin pentueen.